Hausa Online now on Friendfeed

Updates on FriendFeed Friendfeed is another web 2.0 style online service which enables you to keep up-to-date on web pages, photos, videos and music that others  are sharing. You can also enter or create public rooms where you can discover and discuss information among friends.

Today, using Friendfeed, I have created a public room called “Hausa Online” where I collect information related to Hausa language and culture which I consider worth sharing. Have a look and if you like it or have questions about it, let me know.

7 thoughts on “Hausa Online now on Friendfeed”

  1. ta bayyana kasar iran wadda khomeini yace tafi daular manzon Allah a madina [wasiyarsa ta hausa ] yau tana magudin zabe da mummunar tarzoma .

    1. Ass…. Allah ya ga furtawa khomeini yakuma azirta shi da gidan aljanna amin. lallai auwalu isah be bin diddigin abun daya faru a iran , dako yana bin abubuwan da suka faru da bai fadi abun daya fadaba , ba wani magudin zabe da kayi a iran .abin da faru she nai kuskure akayi dakuma rashin fahin ta daga farku,daga baya da akagani abin abin daya faru, sai hukumar da ki kula da zabe ta kasar ta tabbatar da ciwa ba wani magudin zabe da akayi.

  2. ass….. gai suwa ga masu saurari nayi murna da shiga wannan shafin na hausa online ,tsukacina anan shenai don Allah masu sa hausa videos su rin kasa video wanda aka dauka a wurarai masu kyu da kuma ma’ana .na godai kuhuta lafiya .

    ali \zakariyyayahya@yahoo.com \ahmad.yahya@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s